Geschiedenis

Introductie

De Sint-Martinuskerk van Geulle heeft een geschiedenis die terug gaat tot vóór het jaar 1000. De huidige kerk is – voor zover bekend – de 4e bouwfase van de kerk en ontstaan in 1920. Toen werd dwars op het toen bestaande kerkgebouw de huidige neogotische kerk gebouwd. De kerk veranderde dus letterlijk van richting.

4 Bouwfasen

Fase 1: De allereerste kerk dateerde waarschijnlijk uit de negende eeuw en was –voor zover wij nog kunnen nagaan - een houten kapel. 

Fase 2: In de 14e eeuw kreeg de kerk zijn eerste pastoor, die tevens de eerste verbeteringen aan de kerk liet aanbrengen.  Uit deze periode stamt de vierkante toren.

Fase 3: In het begin van de 16e eeuw werd de kerk flink verbouwd in opdracht van Graaf Wolter Hoen (Hoensbroek). De kerk werd geconsacreerd in 1626. Uit deze periode dateert het gotische koor van de kerk waarin zich nu de Mariakapel bevindt.

Fase 4:  De eerste steen van de 4e kerk werd in 1920 gelegd. Toen werd - dwars door de oude kerk - een volledig nieuwe kerk in neogotische stijl gebouwd, waardoor de vorm van een KRUIS ontstond. De architect was Maastrichtenaar J.H.H. Groenendael. De interieurbeschilderingen van de kerk stammen ook uit deze periode.

Rijksmonumenten

Niet alleen de kerk zelf is een rijksmonument (monumentnummer 28476), maar ook de kerkhofmuur (monumentnummer 507234). Deze lage bakstenen muur dateert van ca. 1890.

Mariakapel

Meer weten over de Mariakapel? Klik dan hier.