Behoud de kerk

Het onderhouden en in stand houden van de kerk - een monument met een meer dan 1000-jarige geschiedenis - is geen sinecure. Constant is er wel iets wat gerepareerd, vervangen of gerestaureerd moet worden. Soms is dat zo gebeurd, maar helaas kost het meestal de nodige tijd en geld.

Daarom is in 2017 de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle opgericht, die zich inspant om de kerk te behouden voor het nageslacht. Uw hulp daarbij is hard nodig!

De officiële doelstelling van de stichting luidt:

het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie ondersteuning te verlenen bij het onderhoud, alsmede de instandhouding en restauratie, van het gebouw, het interieur - met alles wat daartoe behoort in de ruimste zin des woorden - en de kerkschatten van de Sint Martinuskerk te Geulle, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

– Math Muris: voorzitter
– Jan Janssen: secretaris
– Giel Dolmans: penningmeester
– Karel Majoor: bestuurslid
– Alphons Tonino: bestuurslid

Steuncomité

Het stichtingsbestuur wordt ondersteund door een steuncomité met de volgende leden:

– Pastoor René Schols
– Anny Dekkers
– Bert Bouwens
– Theo Kruijsen
– Paul Smeets
– Jan Martens
– Kris Förster

Wat gaan we doen

De komende tijd gaan we ons (onder andere) bezighouden met de volgende zaken:

– het vervangen van de verwarming van de kerk
– het uitvoeren van diverse kleine bouwkundige restauratie- en onderhoudswerkzaamheden
– het uitwerken van medebestemmingsplannen voor de kerk*

* Het zoeken naar medebestemmingsplannen  – met andere woorden: andere bestemmingen dan alleen de erediensten – is noodzakelijk om gelden te vergaren die nodig zijn om de kerk ook in de toekomst te kunnen blijven onderhouden. Uiteraard zoeken we naar bestemmingen die niet strijdig zijn met de hoofdbestemming.

 

Steun ons!

Alleen met uw steun kunnen wij onze doelen verwezenlijken. Draagt u de Sint Martinuskerk een warm hart toe? Steun ons dan nu met een financiële bijdrage.

Onze stichting heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent voor u dat een gift aan onze stichting fiscaal aantrekkelijk is voor u.

Op de pagina Steun ons hoe u ons concreet kunt helpen. Uw hulp wordt ten zeerste gewaardeerd!