Restauratienieuws en meer

Zoals u weet zijn we bezig met de restauratie van de Sint Martinuskerk. Op dit moment hebben drie zaken de aandacht: het zoeken naar een medebestemming voor de kerk anders gezegd het zoeken naar passende medegebruikers, die dan ook mede bijdragen om de exploitatie van dit bijzondere gebouw mogelijk te maken. Een extern bureau (Satijn Plus) is ingeschakeld om ons te helpen bij die moeilijke zoektocht.

Daarnaast zijn we ook echt aan het restaureren. Met name de huidige gebedsruimte, de Mariakapel, heeft nu de aandacht. De glas in lood ramen zijn inmiddels gerestaureerd en zodanig vermaakt dat er ook een goede vochtregulatie in de kapel is, hetgeen een gunstige invloed heeft op de in de kapel aanwezige kunstwerken. Een tweede restauratie object is het altaarschilderij De Bewening. Het gaat hier om een groot schilderij uit de 17e eeuw, dat in de loop der jaren ernstig vervuild is en door minder goed uitgevoerde eerdere restauraties veel beschadigingen heeft opgelopen.

Restaurateur Nuria Lommen heeft de taak op zich genomen om deze enorme klus te klaren. Na een eerste reiniging van het schilderij, hetgeen in 4 fases plaatsvond, is het schilderij losgemaakt van het achterliggende steunlinnen en het houten spanraam. Dit was noodzakelijk omdat het schilderij niet goed bedoekt was in het verleden en geen mooi glad verfoppervlak liet zien.

Het doek ligt nu op zijn geschilderde voorkant, waardoor de beschadigingen heel zichtbaar zijn geworden. Bij al deze acties is Nuria tegen mee- en tegenvallers aangelopen. Als meevallers noemde zij de goede staat van het spanraam waarop het doek bevestigd was en dat er bij het schoonmaken van de schildering stukken vrijkwamen van het oorspronkelijke schilderij, die bij vorige “restauraties” overschilderd waren. Vooral de horizon zal helderder worden, waardoor het schilderij meer diepte gaat krijgen.

Tegenvallers zijn de talrijke, meer dan verwachte, scheuren, scheurtjes en gaten in het doek, die gehecht moeten worden en het feit dat de verflaag in een matige conditie is.

Extra werk dus. U zult wel begrijpen dat deze restauratie een dure aangelegenheid gaat worden, maar wellicht kent u uit eerdere berichten nog ons banknummer NL64RBRB0956296564 ten name van Behoud Sint Martinuskerk Geulle (vermeld er even “Bewening” bij).

Overigens is Nuria Lommen tevreden met de voortgang van zaken. Het loopt dus volgens plan en het resultaat is duidelijk zichtbaar.

Een derde zaak waar we mee bezig zijn is het Eeuwfeest van Kasteel en Kerk. Het kasteel bestaat dit jaar 400 jaar en de kerk in zijn huidige vorm 100 jaar.

Iets om te vieren dus. Het kasteel en de kerk hebben veel verbindingslijnen met elkaar, vandaar dat we deze vieringen in een adem noemen.

Globaal ziet het feestprogramma er als volgt uit:

24 mei Boekpresentatie van het door de kasteelheer Alphons Tonino geschreven boek over 400 jaar kasteel Geulle. Vanwege de beperkte ruimte zal deze bijeenkomst een besloten karakter hebben. Maar voor de geïnteresseerden is er tijdens de open Monumentendag op 21 september in het kasteel een lezing over dit onderwerp. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de Heemkundevereniging Geulle.

21 Juni daarentegen is voor ons Geullenaren en andere betrokkenen een volksfeest.

Na een openlucht mis op het kasteel volgt er een processie door Geulle aan de Maas met als eindpunt de St Martinuskerk.

‘s-Middags is er een groot feest op de binnenplaats van hoeve Houben tegenover de kerk. Naast een hapje en een drankje is er dan muziek van de Burchwache kapel en orkest Schimmige.

Verdere activiteiten die middag:

Officiële heringebruikname van de Mariakapel met bezichtiging van de gerestaureerde ramen en onthulling en bezichtiging van het gerestaureerde schilderij de Bewening.

Rondleidingen door kerk.

Minisymposium met diverse sprekers die interessante verhalen hebben over:

  • Kerk en kasteel van Geulle, de architectonische connectie
  • Presentaties over de restauraties van glas in lood ramen en schilderij de Bewening.
  • Krijgt Wolter van Hoensbroeck-Geul weer gezelschap van zijn vrouw Ursula?

Het boek 400 jaar kasteel Geulle zal ook te koop zijn op deze dag

Een gedetailleerd en uitgebreid feestprogramma krijgt u later, maar noteer alvast 21 juni in uw agenda als u dat nog niet al gedaan hebt.

Tot een volgende keer.

Math Muris, murisgeulle@gmail.com

Inventarisatie schilderij ‘De bewening’ begonnen

Spannend! Het is begonnen!

Een tijdje geleden is door het kerkbestuur van de St.Martinuskerk in Geulle aan de Maas het initiatief genomen tot het vormen van een Stichting Behoud Martinuskerk Geulle. Een actieve werkgroep van deze Stichting heeft eerst een inventarisatie gemaakt van de meest dringende problemen met tegelijk  een plan van aanpak.

Concrete stappen zijn reeds genomen en  zijn ook al zichtbaar. Allereerst het vochtprobleem en het optimaliseren van de situatie in de Mariakapel. Het is namelijk de bedoeling dat deze kapel ipv de grote kerk, de komende jaren dienst zal gaan doen voor de eredienst.

Een paar weken geleden is het drainagesysteem rondom de kerk onderzocht en doorgespoeld. Dit systeem functioneert nu naar tevredenheid, zodat we de volgende stap in het vochtdoorslagprobleem kunnen gaan aanpakken, nl. de slechte beluchting. Daarom wordt op zeer korte termijn, met gebruikmaking van een rijkssubsidie, begonnen met de restauratie van de vastgeroeste glas-in-lood ramen in de Mariakapel. Van de aanwezigheid van de daartoe opgebouwde steiger is tevens gebruik gemaakt om het monumentale Schilderij “De Bewening” van zijn plek te halen en te verplaatsen naar de Credozaal.  Daar kan het schilderij  gerestaureerd worden. Verder uitstel zou namelijk tot onherstelbare schade hebben geleid.

Voor de hoge kosten (nl géén Rijkssubsidie) die hiermee gemoeid zijn, is nog geen sluitend budget beschikbaar. Daarom zal binnenkort een sponsorprogramma worden gelanceerd waarbij de mogelijkheid wordt geboden de kosten van grotere of kleinere taferelen of figuren van het schilderij mede te financieren. Hierover berichten we u binnenkort verder.

Ook heeft het stichtingsbestuur al enige kleinere mogelijkheden tot het bieden van financiële steun gerealiseerd, zoals de wijnactie, waarbij voor 6 flessen wit of rood een bijdrage gevraagd wordt van € 60,-; neemt men 2 doosjes af kost dat € 100,–.  Tevens heeft de Geulse fotograaf Bert Ramaekers  een set van briefkaarten met afbeeldingen, op de kerk betrekking hebbend, vervaardigd die tegen een prijs van € 15,00 te koop worden aangeboden.,

Dit alles vormt een belangrijke opmaat naar het jaar 2020. In dat jaar zal namelijk op feestelijke wijze worden stilgestaan bij een dubbel jubileum van 2 karakteristieke, gezichtsbepalende en monumentale gebouwen in Geulle aan de Maas: het kasteel en de kerk. Het kasteel kent dan een geschiedenis van 400 jaar, hetgeen gevierd wordt met de uitgave van het boek: ”Kasteel Geulle, een verdwenen Huis , maar een blijvend verhaal” . Tegelijk is de kerk in zijn huidige verschijningsvorm dan precies 100 jaar oud. Weliswaar wordt de Martinuskerk al in 1298 in een oorkonde vermeld, maar vandaag gaat het juist om het behoud van déze kerk, in zijn huidige verschijningsvorm. Daarvoor willen wij  ons met de hulp van velen inzetten.

Noteer dus vast de beoogde datum voor de jubileumviering, Zondag 21 juni 2020. We houden U op de hoogte!

Wij rekenen op uw sympathie en steun, wantzonder uw aller hulp zal het niet mogelijk zijn de Martinuskerk voor Geulle te behouden.