Restauratienieuws en meer

Zoals u weet zijn we bezig met de restauratie van de Sint Martinuskerk. Op dit moment hebben drie zaken de aandacht: het zoeken naar een medebestemming voor de kerk anders gezegd het zoeken naar passende medegebruikers, die dan ook mede bijdragen om de exploitatie van dit bijzondere gebouw mogelijk te maken. Een extern bureau (Satijn Plus) is ingeschakeld om ons te helpen bij die moeilijke zoektocht.

Daarnaast zijn we ook echt aan het restaureren. Met name de huidige gebedsruimte, de Mariakapel, heeft nu de aandacht. De glas in lood ramen zijn inmiddels gerestaureerd en zodanig vermaakt dat er ook een goede vochtregulatie in de kapel is, hetgeen een gunstige invloed heeft op de in de kapel aanwezige kunstwerken. Een tweede restauratie object is het altaarschilderij De Bewening. Het gaat hier om een groot schilderij uit de 17e eeuw, dat in de loop der jaren ernstig vervuild is en door minder goed uitgevoerde eerdere restauraties veel beschadigingen heeft opgelopen.

Restaurateur Nuria Lommen heeft de taak op zich genomen om deze enorme klus te klaren. Na een eerste reiniging van het schilderij, hetgeen in 4 fases plaatsvond, is het schilderij losgemaakt van het achterliggende steunlinnen en het houten spanraam. Dit was noodzakelijk omdat het schilderij niet goed bedoekt was in het verleden en geen mooi glad verfoppervlak liet zien.

Het doek ligt nu op zijn geschilderde voorkant, waardoor de beschadigingen heel zichtbaar zijn geworden. Bij al deze acties is Nuria tegen mee- en tegenvallers aangelopen. Als meevallers noemde zij de goede staat van het spanraam waarop het doek bevestigd was en dat er bij het schoonmaken van de schildering stukken vrijkwamen van het oorspronkelijke schilderij, die bij vorige “restauraties” overschilderd waren. Vooral de horizon zal helderder worden, waardoor het schilderij meer diepte gaat krijgen.

Tegenvallers zijn de talrijke, meer dan verwachte, scheuren, scheurtjes en gaten in het doek, die gehecht moeten worden en het feit dat de verflaag in een matige conditie is.

Extra werk dus. U zult wel begrijpen dat deze restauratie een dure aangelegenheid gaat worden, maar wellicht kent u uit eerdere berichten nog ons banknummer NL64RBRB0956296564 ten name van Behoud Sint Martinuskerk Geulle (vermeld er even “Bewening” bij).

Overigens is Nuria Lommen tevreden met de voortgang van zaken. Het loopt dus volgens plan en het resultaat is duidelijk zichtbaar.

Een derde zaak waar we mee bezig zijn is het Eeuwfeest van Kasteel en Kerk. Het kasteel bestaat dit jaar 400 jaar en de kerk in zijn huidige vorm 100 jaar.

Iets om te vieren dus. Het kasteel en de kerk hebben veel verbindingslijnen met elkaar, vandaar dat we deze vieringen in een adem noemen.

Globaal ziet het feestprogramma er als volgt uit:

24 mei Boekpresentatie van het door de kasteelheer Alphons Tonino geschreven boek over 400 jaar kasteel Geulle. Vanwege de beperkte ruimte zal deze bijeenkomst een besloten karakter hebben. Maar voor de geïnteresseerden is er tijdens de open Monumentendag op 21 september in het kasteel een lezing over dit onderwerp. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de Heemkundevereniging Geulle.

21 Juni daarentegen is voor ons Geullenaren en andere betrokkenen een volksfeest.

Na een openlucht mis op het kasteel volgt er een processie door Geulle aan de Maas met als eindpunt de St Martinuskerk.

‘s-Middags is er een groot feest op de binnenplaats van hoeve Houben tegenover de kerk. Naast een hapje en een drankje is er dan muziek van de Burchwache kapel en orkest Schimmige.

Verdere activiteiten die middag:

Officiële heringebruikname van de Mariakapel met bezichtiging van de gerestaureerde ramen en onthulling en bezichtiging van het gerestaureerde schilderij de Bewening.

Rondleidingen door kerk.

Minisymposium met diverse sprekers die interessante verhalen hebben over:

  • Kerk en kasteel van Geulle, de architectonische connectie
  • Presentaties over de restauraties van glas in lood ramen en schilderij de Bewening.
  • Krijgt Wolter van Hoensbroeck-Geul weer gezelschap van zijn vrouw Ursula?

Het boek 400 jaar kasteel Geulle zal ook te koop zijn op deze dag

Een gedetailleerd en uitgebreid feestprogramma krijgt u later, maar noteer alvast 21 juni in uw agenda als u dat nog niet al gedaan hebt.

Tot een volgende keer.

Math Muris, murisgeulle@gmail.com