Inventarisatie schilderij ‘De bewening’ begonnen

Spannend! Het is begonnen!

Een tijdje geleden is door het kerkbestuur van de St.Martinuskerk in Geulle aan de Maas het initiatief genomen tot het vormen van een Stichting Behoud Martinuskerk Geulle. Een actieve werkgroep van deze Stichting heeft eerst een inventarisatie gemaakt van de meest dringende problemen met tegelijk  een plan van aanpak.

Concrete stappen zijn reeds genomen en  zijn ook al zichtbaar. Allereerst het vochtprobleem en het optimaliseren van de situatie in de Mariakapel. Het is namelijk de bedoeling dat deze kapel ipv de grote kerk, de komende jaren dienst zal gaan doen voor de eredienst.

Een paar weken geleden is het drainagesysteem rondom de kerk onderzocht en doorgespoeld. Dit systeem functioneert nu naar tevredenheid, zodat we de volgende stap in het vochtdoorslagprobleem kunnen gaan aanpakken, nl. de slechte beluchting. Daarom wordt op zeer korte termijn, met gebruikmaking van een rijkssubsidie, begonnen met de restauratie van de vastgeroeste glas-in-lood ramen in de Mariakapel. Van de aanwezigheid van de daartoe opgebouwde steiger is tevens gebruik gemaakt om het monumentale Schilderij “De Bewening” van zijn plek te halen en te verplaatsen naar de Credozaal.  Daar kan het schilderij  gerestaureerd worden. Verder uitstel zou namelijk tot onherstelbare schade hebben geleid.

Voor de hoge kosten (nl géén Rijkssubsidie) die hiermee gemoeid zijn, is nog geen sluitend budget beschikbaar. Daarom zal binnenkort een sponsorprogramma worden gelanceerd waarbij de mogelijkheid wordt geboden de kosten van grotere of kleinere taferelen of figuren van het schilderij mede te financieren. Hierover berichten we u binnenkort verder.

Ook heeft het stichtingsbestuur al enige kleinere mogelijkheden tot het bieden van financiële steun gerealiseerd, zoals de wijnactie, waarbij voor 6 flessen wit of rood een bijdrage gevraagd wordt van € 60,-; neemt men 2 doosjes af kost dat € 100,–.  Tevens heeft de Geulse fotograaf Bert Ramaekers  een set van briefkaarten met afbeeldingen, op de kerk betrekking hebbend, vervaardigd die tegen een prijs van € 15,00 te koop worden aangeboden.,

Dit alles vormt een belangrijke opmaat naar het jaar 2020. In dat jaar zal namelijk op feestelijke wijze worden stilgestaan bij een dubbel jubileum van 2 karakteristieke, gezichtsbepalende en monumentale gebouwen in Geulle aan de Maas: het kasteel en de kerk. Het kasteel kent dan een geschiedenis van 400 jaar, hetgeen gevierd wordt met de uitgave van het boek: ”Kasteel Geulle, een verdwenen Huis , maar een blijvend verhaal” . Tegelijk is de kerk in zijn huidige verschijningsvorm dan precies 100 jaar oud. Weliswaar wordt de Martinuskerk al in 1298 in een oorkonde vermeld, maar vandaag gaat het juist om het behoud van déze kerk, in zijn huidige verschijningsvorm. Daarvoor willen wij  ons met de hulp van velen inzetten.

Noteer dus vast de beoogde datum voor de jubileumviering, Zondag 21 juni 2020. We houden U op de hoogte!

Wij rekenen op uw sympathie en steun, wantzonder uw aller hulp zal het niet mogelijk zijn de Martinuskerk voor Geulle te behouden.