Home

Welkom op de website van de Sint Martinuskerk van Geulle! Een kerk met een duizendjarige geschiedenis, die zo'n 100 honderd jaar geleden opeens van richting veranderde... 

Anno 2017 staan we voor uitdagingen die er voor moeten zorgen dat deze prachtige kerk ook de komende 100 jaar in gebruik blijft als plek van samenkomst. Op deze site lees u alles over de kerk en de toekomstplannen.  

Geschiedenis

De Sint-Martinuskerk van Geulle heeft een geschiedenis die terug gaat tot vóór het jaar 1000. De huidige kerk is – voor zover bekend – de 4e bouwfase van de kerk en ontstaan in 1920. Toen werd dwars op het toen bestaande kerkgebouw de huidige neogotische kerk gebouwd. De kerk veranderde dus letterlijk van richting.

Lees meer…

Actueel

Inventarisatie schilderij ‘De bewening’ begonnen

Spannend! Het is begonnen! Een tijdje geleden is door het kerkbestuur van de St.Martinuskerk in Geulle aan de Maas het initiatief genomen tot het vormen van een Stichting Behoud Martinuskerk Geulle. Een actieve werkgroep van deze Stichting heeft eerst een inventarisatie gemaakt van de meest dringende problemen met tegelijk  een plan van aanpak. Concrete stappen …

Behoud de kerk

Het onderhouden en in stand houden van de kerk - een monument met een meer dan 1000-jarige geschiedenis - is geen sinecure. Constant is er wel iets wat gerepareerd, vervangen of gerestaureerd moet worden. Soms is dat zo gebeurd, maar helaas kost het meestal de nodige tijd en geld.

Daarom is in 2017 de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle opgericht, die zich inspant om de kerk te behouden voor het nageslacht. Uw hulp daarbij is hard nodig!

Lees meer ...